Medycyna pracy

lek. med. Elżbieta Gross – lekarz Medycyny Pracy i Chorób Wewnętrznych

lek. med. Marzanna Kleczaj-Kurek – specjalista Medycyny Pracy i Chorób Wewnętrznych

OBLIGATORYJNA PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Badania profilaktyczne wstępne, medycyna-pracy okresowe i kontrolne wymagane przez Kodeks Pracy, wykonywane przez lekarzy medycyny pracy. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają „wskazówki metodyczne” stanowiące załącznik nr 1 do Rozporządzenia MZ i OS z dnia 30 maja 1996 roku.

W ramach wymienionych badań profilaktycznych zapewniamy:

 • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (OB, morfologia, badanie ogólne moczu, cholesterol, glukoza)
 • wykonywanie spirometrii i EKG
 • konsultacje specjalistyczne (psycholog, laryngolog) w placówce
 • konsultacje specjalistyczne (okulista, neurolog, laryngolog) na terenie Niepołomic
 • wydanie orzeczenia lekarskiego zdolności do podjęcia pracy na danym stanowisku
 • wydanie orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badanie kierowców wszystkich kategorii
 • Wieloletnia działalność na rynku medycznym pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie, niezbędne do profesjonalnego świadczenia usług medycznych.

NZOZ Przychodnia Lekarska Ester-Med oferuje kompleksową opiekę medyczna obejmującą:

 • badania profilaktyczne tj. wstępne, okresowe, kontrolne
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • badania kierowców
 • konsultacje dla pracodawców w zakresie informacji o zagrożeniach zdrowia na stanowiskach pracy i sposobów ich ograniczania lub likwidacji – wizytacja na stanowiskach pracy
 • rozpoznanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy
 • rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy
 • udział lekarza medycyny w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie patologii zawodowej
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w reprezentowanych dziedzinach, służącej zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
 • programy promocji zdrowia

Zakres oferowanych przez nas świadczeń jest zgodny z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30 maja 1996r w sprawie przeprowadzania badań pracowniczych w zakresie profilaktyki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69, poz.332).