Badania kierowców

BADANIA, DO PROWADZENIA POJAZDÓW

W naszej Przychodni wykonujemy wszystkie niezbędne badania, konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy (kategoria A, B, C, D, C+E, D+E) oraz badania kierowców wynikające z ustawy o transporcie drogowym/Dz.U nr 125 poz.1371 art.39; i Kodeksu Pracy/art.43 pkt 2 i art.229; 4 ustawy z dnia 26.06.1974r (zdolność do pracy jako kierowca).

Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do badań kierowców.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 lipca 2014r. wprowadza stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie badań kierowców do prawa jazdy kategorii B w wysokości 200zł.

KONTAKT