BHP

Placówka świadczy usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

KONTROLE STANU BHP;
Stały NADZÓR;
SZKOLENIA – wstępne, okresowe;
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO;
DOKUMENTACJA POWYPADKOWA;
INSTRUKCJE STANOWISKOWE;
DORADZTWO;
Kontrole PIP i PIS;
DOFINANSOWANIE na środki BHP.

oraz inne zadania wynikające Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (z poźn. zm.)

mgr Dorota Uzar – starszy inspektor ds. bhp uprawniony do wykonywania zawodu w zakresie działalności bhp oraz prowadzenia szkoleń pracowników.

kontakt:

bhp@estermed.pl
tel. 669 774 770